Menu Close

Златен медал за нашия състезател Теодор Здравков от откритото състезание на Сърбия

Gold medal for Teodor Zdravkov from Ramus from the Serbia Open 2016.
Good performance by Antoan Gadzhev who won 2 matchas, also Dimitar Kobakov (unhappily lost on golden point by Turkey) Emil Mollov, Bozhidar Avramov and Rumen Vangelov (led the game most of the time).
Good luck to Yordan Kolev tomorrow.

Златен медал за нашия състезател Теодор Здравков от откритото състезание на Сърбия. Честито!
Добро представяне за Антоан Гаджев, който победи 2 срещи, както и за Димитър Кобаков (загубил със златна точка от Турция, след като води цяла среща) Емил Моллов, Божидар Аврамов и Румен Вангелов(който водеше в резултата през повечето време).
Успех на Йордан Колев, който играе утре!