Menu Close

Проект Pathway through Religions

Ние сме асоциирани партньори на 8. СУ „Васил Левски“ по проект:

 

Контекст

Миграциите към Европа и между европейските държави са част от живата история на континента. Вследствие на този феномен, културната и верската идентичност на европейското население се променя динамично.

Целите на проекта са:

 • Да насърчава разбирането на религиите и да насърчава толерантност
 • Да предостави на учителите компетенции за работа с мулти-културни класове
 • Да развие социалните, гражданските и междукултурните компетенции на учениците и да предотврати проявите на дискриминация

Целеви групи

Основните целеви групи на проекта са преподаватели и студенти от средните училища.

Дейности

Дейностите по проекта ще бъдат организирани в следните фази:

 • Фаза 1 – Ръководство за учители за работа в мулти-културна класна стая
  • Ръководството има за цел да предостави на учителите в средните училища последователен набор от учебни материали, за да развият необходимите умения за справяне с предизвикателствата на мултикултурните класове, възникващи в резултат на миграцията и бежанския феномен.
 • Фаза 2 – Интерактивна дидактическа карта на религиозни обекти
  • Тази фаза е посветена на създаването на Интерактивна дидактическа карта на религиозните обекти: свети места, храмове и / или произведения на изкуството, които са значителни от религиозна гледна точка и изграждат последователен набор от учебни материали, които задълбочават познаването на различните вярвания, съжителстващи на територията на Европа.
 • Фаза 3 – Онлайн курс по сравнителен анализ на религиозните традиции
  • Тази фаза е посветена на създаването на онлайн обучителен курс за насърчаване на по-добра интеграция на ученици с разнообразен произход и религиозни убеждения в класове чрез насърчаване на взаимно разбирателство.
 • Фаза 4 – Обучения и мултиплициращи събития
  Ще бъдат организирани семинари, насочени към учители, директори на училища, държавни служители и други заинтересовани страни, за да се представят и изпитат резултатите от проекта.

Официална страница на проект Pathway through Religions.